List of Barangays in Mandaluyong City, NCR

BARANGAY ADDITION HILLS

Block 12 Welfareville Compound, Mandaluyong City

Barangay Hall Contact Number(s):

+632 534-0503

BARANGAY BAGONG SILANG

466 J. Luna Street, Barangay Bagong Silang, Mandaluyong City

Barangay Hall Contact Number(s):

+632 718-4036

BARANGAY BARANGKA DRIVE

775 Sgt. Bumatay Street, Barangka, Mandaluyong City

Barangay Hall Contact Number(s):

+632 531-6544

BARANGAY BARANGKA IBABA

55 P. Oliveros Street, Barangay Barangka Ibaba, Mandaluyong City

Barangay Hall Contact Number(s):

+632 747-1497

BARANGAY BARANGKA ILAYA

2 Pinatubo Street, Barangka Ilaya, Mandaluyong City

Barangay Hall Contact Number(s):

+632 531-0647

BARANGAY BARANGKA ITAAS

Makaturing corner Oliveros Streets, Barangka Itaas, Mandaluyong City

Barangay Hall Contact Number(s):

+632 532-7564

BARANGAY BUAYANG BATO

Buayang Bato, Mandaluyong City

Barangay Hall Contact Number(s):

+632 634-5193

BARANGAY BUROL

634 A.T. Reyes Street, Burol, Mandaluyong City

Barangay Hall Contact Number(s):

+632 747-1733

BARANGAY DAANG BAKAL

Kalentong Shaw Boulevard, Daang Bakal, Mandaluyong City

Barangay Hall Contact Number(s):

+632 535-3992

BARANGAY HAGDANG BATO ITAAS

A. Bonifacio Street, Hagdang Bato Itaas, Mandaluyong City

Barangay Hall Contact Number(s):

+632 534-0345